Franse les voor Nederlandstaligen

De meeste Nederlanders die nog maar pas of tijdelijk in Frankrijk wonen willen vooral het gesproken Frans (beter) beheersen. 

Om goed Frans te kunnen spreken heeft u uiteraard allereerst een ruime woordenschat nodig, bovendien een goede kennis van de Franse taalstruktuur (grammatica). Wat ook vaak vergeten wordt in klassieke taalcursussen is de uitspraak ! Hoe vaak is het u niet overkomen dat u, heel trots, in een gesprek met een Fransman, de goede woorden in de goede volgorde dacht te vormen, maar dat uw gesprekspartner er geen woord van begreep ? Gefrustreerd vraagt u zich af waarom. De Franse uitspraak luistert heel nauw, u hoeft maar een "s" uit te spreken in plaats van een "z" en u zegt iets heel anders.

De spreekvaardigheid en de uitspraak zullen in mijn lessen dan ook een hoofdrol spelen. Al spelenderwijs zal daarbij de woordenschat en grammatica aan de orde komen, omdat dit nu eenmaal onmisbare elementen zijn bij het converseren.

In de rubrieken hieronder zal ik proberen antwoord te geven op de meeste vragen die u zich waarschijnlijk zult stellen. Mocht u alsnog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met me op !


Wat is conversatieles ?

Het woord zegt het al, bij conversatieles ligt de klemtoon op het "converseren".

Tijdens de conversatieles ligt het accent op spreekvaardigheid en de uitspraak van de Franse taal. Daarbij komt uiteraard een groot gedeelte idioom (woordenschat) en grammatica kijken, de bouwstenen van iedere taal.

Toch zullen deze onderdelen zoveel mogelijk "al pratend" behandeld worden. Dus geen saaie grammaticalesjes of rijtjes woorden uit het hoofd leren. Daarom vond u vroeger de Franse les al niet leuk, toch?


Tijdens de lessen zal uitsluitend het hedendaagse Frans behandeld worden, zoals het écht in Frankrijk gesproken wordt, en zoals het meestal niet in de Nederlandse schoolboeken staat, waarvan de laatste druk soms dateert uit de jaren zeventig, of waarvan de schrijvers al een tijd niet in Frankrijk geweest zijn!


De Franse taal is een taal die zich net als iedere moderne Europese taal voortdurend verrijkt met steeds nieuwe woorden, bijvoorbeeld woorden uit de internetwereld, of gebruikt door de jeugd. Ook specifieke taalgebruiken zoals "l'argot" (vrij vertaald "populair" of "bargoens" Frans) en plaatselijke uitdrukkingen en accenten zullen aan de orde komen.


Aangezien de taal een belangrijk deel uitmaakt van de cultuur van een land zullen tijdens de lessen verschillende typisch Franse eigenaardigheden en gebruiken besproken worden. Meestal is dit een gelegenheid tot gespreksstof waarbij ieder zijn of haar ervaringen betreffende de cultuurverschillen tussen Nederlanders en Fransen kan uitwisselen.


Het spreekt misschien voor zich, maar uiteraard is de voertaal tijdens de les FRANS en zal er zo weinig mogelijk Nederlands gesproken worden !


Zo zullen de lessen (hopelijk) nooit saai worden maar een moment waar u wekelijks naar uitkijkt !

Lesmethode

Opdat de nodige grammaticaregels op de juiste wijze en in de juiste volgorde aan de orde komen, zal als richtlijn de methode "C'est bien ça " - Wolters Noordhoff - gebruikt worden, een Nederlandse, speciaal voor volwassenen ontworpen methode die sterk op spreekvaardigheid gericht is maar waarbij ook een goede grammaticale basis wordt gelegd. Deze methode is inclusief luister materiaal. 

Verder zullen zo veel mogelijk verschillende soorten lesmateriaal gebruikt worden die aanleiding geven tot een gesprek over alledaagse onderwerpen !

Uiteraard kunnen ook de cursisten zelf aangeven waarover ze willen praten of welk onderdeel ze behandeld of herhaald willen zien. Dit kan natuurlijk ook een grammaticaonderdeel zijn dat het converseren in de weg staat.

Intensieve cursussen

Er zijn meerdere situaties denkbaar waarin u behoefte kunt hebben aan een "stoomcursus" Frans van één of meerdere weken. 

Hieronder volgen een paar voorbeelden van de mogelijkheden:

Zakelijk Frans 

(onderhandelen, telefoongesprekken, correspondentie ..)

Solliciteren 

(CV, sollicitatiebrieven, sollicatiegesprekkken...)


"Koetjes en Kalfjes"Frans 

(kletsen in het Frans over van alles en nog wat, spreektaal)
Horeca Frans 

(restaurant/hotel, reserveringen, verhuur, bediening,....)


Basis Frans 

(de allereerste basis, groeten, jezelf voorstellen, informatie vragen..)


Opfris cursus 

(u wilt een vervolgcursus Frans volgen en uw weggezakte kennis eerst ophalen..)

* etc...etc...